Skip to content

Draft: Template tests

Michał Kaźmierczak requested to merge improvement/templates_branch into main

Dłuższe wyjaśnienie zmian

 • ...

Odnośniki do issue (np. JIRA, GitHub issues):

 • Issue: GH-12
 • JIRA: PROJ-34

BREAKING CHANGE:

 • ...

Typ:

 • feat (nowa funkcjonalność)
 • fix (naprawa błędu)
 • docs (zmiany w dokumentacji)
 • style (formatowanie, brakujące średniki itp.; nie zmienia kodu)
 • refactor (refaktoryzacja kodu, np. poprawa nazewnictwa)
 • perf (optymalizacja wydajności)
 • test (dodawanie brakujących testów)
 • chore (zmiany w narzędziach; nie zmienia kodu ani testów, np. zmiany w konfiguracji builda)

Zakres:

Określ część projektu, której dotyczy zmiana, np.:

 • auth
 • api
 • moduł nazwa_modułu

Review:

 • Static Code
 • Unit tests
 • Coverage
 • Pipelines
 • Changelog updated
Edited by Michał Kaźmierczak

Merge request reports